Disclaimer

Disclaimer: inzenden per post of email betekent dat de inzender akkoord gaat met en indien nodig per definitie verklaart dat:

- hij/zij zelf degene is die het ingezondene heeft geschreven

- cdrecensies.nl een beperkt en kosteloos gebruik van copyright krijgt voor het uitsluitende gebruik van al het ingezonden materiaal voor onbepaalde tijd op www.cdrecensies.nl, www.cd-recensies.nl en/of www.cd-reviews.com. Teksten kunnen worden ingekort en/of taalkundig gecorrigeerd, zonder de strekking te wijzigen, waarover niet gecorrespondeerd kan worden. Afbeeldingen worden nooit gewijzigd  i.v.m. het intellectuele eigendom.

- alle inzendingen van welke aard dan ook worden altijd volledig eigendom van www.cdrecensies.nl, met het copyright beperkt tot de al genoemde websites. 

- overname van teksten en/of afbeeldingen van www.cdrecensies.nl, geheel of slechts gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan na verkregen toestemming van cdrecensies.nl

Uw reclame hier?

Dat kan, tegen een schappelijke vergoeding kan uw bedrijfslogo en eventueel wat tekstregels op deze site staan.
Ook als er geen rechtstreekse binding is met muziek kunnen wij misschien wat voor u betekenen.

Wilt u daar meer over weten neem dan even contact met de redactie op via de contact button.

Twitter Updates

No tweets found.